Tuyển dụng

TUYỂN TESTER (QA/QC)

Mô tả công việc – Viết tài liệu testcase, tạo test data chi tiết cho các dự án nhằm kiểm soát chất lượng của tất cả các ứng dụng sản phẩm trước khi chuyển giao cho khách hàng; – Thực hiện test chức năng, hoạt động, tính ứng dụng của các sản phẩm; – Report […]

read more

TUYỂN KỸ SƯ CẦU NỐI (BrSE)

Mô tả công việc Là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án Offshore ở Việt Nam Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: giao tiếp, thương lượng, nhận, phân tích các yêu cầu của dự án phần mềm… và truyền đạt cho đội dự án Việt Nam Làm PM của […]

read more

TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN – NGÔN NGỮ JAVA/ C#

Mô tả công việc Lập trình trong các dự án gia công phần mềm cho khách hàng Nhật sử dụng ngôn ngữ Java/ C# Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công. Tham gia quản lý hay đào tạo nhóm nếu có […]

read more

TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN – NGÔN NGỮ PHP

Mô tả công việc Lập trình trong các dự án gia công phần mềm cho khách hàng Nhật sử dụng ngôn ngữ PHP Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công. Tham gia quản lý hay đào tạo nhóm nếu có khả […]

read more